News Release

Hội chợ giới thiệu các chương trình giáo dục cho người lớn tại trung tâm Orange County

Một sinh hoạt gia đình vui tươi vào ngày thứ Bảy 22 tháng Tư

(Tin từ Santa Ana, CA)— Rancho Santiago Adult Education Consortium, là liên minh các nhà cung cấp chương trình giáo dục cho người lớn, kính mời đồng hương đến dự Hội chợ Hướng dẫn về Chương trình Giáo dục cho Người lớn sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 22 tháng Tư từ 11 giờ 30 sáng đến 3 giờ trưa. Hội chợ sẽ diễn ra tại công viên Centennial Regional Park, số 2900 W. Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704. Đậu xe và vào cửa miễn phí.

Khách tham dự sẽ được biết về các chương trình giáo dục miễn phí dành cho người lớn, các lựa chọn về nghề nghiệp trong tương lai, và các dịch vụ có trong cộng đồng. Có các sinh hoạt dành cho cả gia đình như sự xuất hiện của đài phát thanh La Ranchera, trình diễn văn nghệ, các thí nghiệm khoa học, làm thủ công nhân ngày Trái Đất (Earth Day), xổ số và các xe bán thức ăn.

Những tổ chức và chương trình sau đây sẽ có mặt để cung cấp thông tin và trả lời thắc mắc cho quý vị: Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhì (ESL), chương trình dạy nghề (Career Technical Education), chương trình lấy bằng tốt nghiệp trung học/bằng tương đương tốt nghiệp trung học (High School Diploma/GED), chương trình dành cho người lớn bị khuyết tật (Adults with Disabilities), luyện thi lấy quốc tịch (Citizenship), và còn nhiều chương trình khác nữa.

Một diễn đàn về di trú mang chủ đề “Understanding Your Rights” (Hiểu biết về quyền của quý vị) được dự tính sẽ diễn ra từ 1 giờ 30 đến 3 giờ trưa. Buổi này miễn phí và dành cho sinh viên cũng như mọi người tham dự.

Người tham dự sẽ được nghe một hội đồng diễn giả gồm các luật sư chuyên về di trú nói về các quyền họ có và được lắng nghe nguyện vọng và trả lời thắc mắc. Nội dung trình bày sẽ bao gồm:

    • Tình hình mới nhất liên quan đến luật di trú, kể cả luật DACA
    • Những quyền mà sinh viên và thành viên cộng đồng có khi đối mặt nhân viên công lực
    • Các luật lệ và chính sách của California ảnh hưởng đến người di dân, kể cả sinh viên đại học cộng đồng

Những tổ chức tham dự bao gồm Hệ thống Đại học Cộng đồng Rancho Santiago, trường đại học Santa Ana College, trường đại học Santiago Canyon College, Khu Học chánh Orange, Khu Học chánh Santa Ana, Khu Học chánh Garden Grove, Chương trình Giáo dục cho Người lớn của Garden Grove, Sở Giáo dục Orange County, và Sở Cảnh sát Orange County.

Muốn biết thêm về Hội chợ Hướng dẫn về Chương trình Giáo dục cho Người lớn, hãy gọi số (714) 241-5700, hoặc gửi thư điện tử về sce_info@sac.edu, hoặc ghé vào www.ranchosantiagoadulted.com.

Vài nét giới thiệu về Rancho Santiago Adult Education Consortium
Rancho Santiago Adult Education Consortium thuộc quỹ tài trợ cho các chương trình giáo dục cho người lớn là Adult Education Block Grant (viết tắt là AEBG). Ngân sách tiểu bang tài khoá 2015-2016 cấp 500 triệu Mỹ kim cho văn phòng Tổng Quản trị Hệ thống Đại học Cộng đồng California (California Community College Chancellor’s Office, viết tắt là CCCCO) và Bộ Giáo dục California (California Department of Education) để phân bổ tài trợ cho các chương trình giáo dục cho người lớn. Ngân khoản này sẽ được cấp cho các liên minh đạt tiêu chuẩn nhằm thực hiện các dự án cấp vùng về giáo dục cho người lớn. Mục đích của quỹ tài trợ Adult Education Block Grant là mở rộng và cải thiện việc giáo dục cho người lớn thông qua các liên minh này. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào www.ranchosantiagoadulted.com.

# # #​

Contact: Judy Iannaccone

Phone: (714) 480-7503

e-mail: