News Release

Khu học chánh Đại học Rancho Santiago tuyển tình nguyện viên vào Uỷ ban Giám sát Quỹ Công khố phiếu Dự luật Q (Measure Q Bond Oversight Committee)

​Hạn chót nhận đơn gia hạn đến ngày: 25 tháng Ba

(Tin từ Santa Ana)—Khu Học chánh Đại học Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College District, viết tắt là RSCCD) đang tuyển cư dân có khả năng trong khu học chánh vào Uỷ ban Giám sát Quỹ Công khố phiếu Dự luật Q.  Uỷ ban được lập ra vì đây là một điều kiện để cử tri thông qua dự luật Q thuộc đề luật 39.  Thành viên uỷ ban có nhiệm kỳ 2 năm, không được quá hai nhiệm kỳ liên tục và không có lãnh lương bổng.  Các uỷ viên phải từ 18 tuổi trở lên, không phải là nhân viên hay viên chức của khu học chánh hoặc là nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc cố vấn cho khu học chánh.

Khu học chánh đang tuyển nhận đơn từ những cá nhân thuộc những nhóm sau đây: giới kinh doanh trong khu vực cải thiện số 1 (Improvement District No. 1) của trường đại học Santa Ana College, tổ chức có tên tuổi đại diện cho người đóng thuế, hội người cao niên, sinh viên đang học tại đại học Santa Ana College và đang sinh hoạt trong một hội sinh viên hoặc trong ban đại diện sinh viên của trường, và thành viên tổ chức Santa Ana College Foundation hoặc một tổ chức khác hỗ trợ đại học cộng đồng.  Ngoài ra còn có hai thành viên đại diện toàn thể cộng đồng.

Để được cứu xét, xin vui lòng nộp đơn đã điền đầy đủ và một lá thư trình bày ý muốn.  Trong thư tóm tắt các yếu tố đạt tiêu chuẩn và giải thích tại sao muốn gia nhập uỷ ban.  Đơn điền không đầy đủ sẽ không được cứu xét.  Xin gửi qua bưu điện hoặc nộp tận tay đến Raúl Rodriguez, Ph.D.; Chancellor; Rancho Santiago Community College District; 2323 N. Broadway: Suite 410, Santa Ana, CA 92706-1640.  Hạn chót nhận đơn là 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 25 tháng Ba năm 2013.

Dự luật Q được cử tri trong khu vực cải thiện số 1 của trường đại học Santa Ana College thông qua vào ngày 6 tháng Mười Một năm 2012, cho phép Khu Học chánh RSCCD phát hành công khố phiếu trị giá 198 triệu Mỹ kim để tân trang, sửa chữa và xây dựng tại đại học Santa Ana College.  Ban Quản trị Khu học chánh RSCCD phải chọn ứng viên vào Uỷ ban Giám sát chậm nhất là vào ngày 5 tháng Tư để giám thị việc sử dụng quỹ công khố phiếu.

Muốn biết thêm tin tức và nhận đơn, xin gọi Debra Gerard ở số (714) 480-7450 hoặc ghé vào www.rsccd.edu/COCApplication.

Vài nét về Khu Học chánh Đại học Rancho Santiago
Khu Học chánh Đại học Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College District, viết tắt là RSCCD) đặt tôn chỉ là đáp ứng nhu cầu giáo dục của một cộng đồng không ngừng thay đổi và đem lại chương trình và dịch vụ giáo dục ưu tú.  Santa Ana College và Santiago Canyon College là các trường đại học cộng đồng công lập trực thuộc Khu Học chánh RSCCD, phục vụ cư dân các thành phố Anaheim Hills, phía đông Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park.  Cả hai trường đại học có chương trình giáo dục chuyển tiếp lên đại học bốn năm và huấn nghệ, các lớp nâng cao kiến thức cá nhân hay trình độ chuyên môn, chương trình huấn luyện được soạn riêng theo yêu cầu của cơ sở kinh doanh hay ngành nghề, và các chương trình đào tạo y tá, lính chữa lửa và nhân viên thi hành công lực.

###

Contact: Judy Iannaccone

Phone: (714) 480-7503

e-mail: