News Release

Trường đại học Santa Ana College được đánh giá cao trong bảng sắp hạng toàn quốc

100 trường cao đẳng hàng đầu toàn quốc do tạp chí Community College Week xếp hạng

(Tin từ Santa Ana, CA)—Theo Community College Week, là tạp chí quốc gia dành cho giới chuyên môn ở đại học hệ hai năm, trường đại học Santa Ana College (SAC) được xếp hạng 10 trong 100 trường cấp bằng cao đẳng cho sinh viên gốc Trung Nam Mỹ nhiều nhất trên toàn quốc. Trường đại học tròn một trăm năm này là trường có sinh viên gốc Trung Nam Mỹ tốt nghiệp nhiều đứng hàng thứ 3 trên toàn tiểu bang, chỉ sau trường đứng hạng sáu toàn quốc là East Los Angeles College và trường đứng hạng tám toàn quốc là San Joaquin Valley College-Visalia. Ngoài ra, trường đại học Santa Ana đứng hạng 20 trong 100 trường cấp bằng cao đẳng cho sinh viên thiểu số nhiều nhất trên toàn quốc, và hạng 26 về cấp bằng cao đẳng cho sinh viên gốc Á châu. Santa Ana College là trường đại học cộng đồng duy nhất tại Hạt Orange được xếp hạng trong số 20 trường cấp bằng cao đẳng cho sinh viên thiểu số trong mọi ngành học.

Việc trân quý sự đa dạng, là giá trị cốt lõi của trường đại học Santa Ana, được thấy rõ trong thành phần sinh viên của trường. Vào học kỳ mùa thu năm 2015, gần 84 phần trăm trong số 22 ngàn 400 sinh viên của trường là sinh viên thiểu số. Thành phần sinh viên gồm có 2 phần trăm gốc da đen, 12 phần trăm gốc Á châu, 70 phần trăm gốc Trung Nam Mỹ, 10 phần trăm gốc da trắng, 1 phần trăm gốc chủng tộc khác, và 5 phần trăm không cho biết thuộc giống dân nào. Trong năm học 2013-2014, trường đại học Santa Ana đã cấp 1,908 bằng cao đẳng cộng thêm với 1,696 sinh viên được cấp chứng chỉ.

Viện trưởng trường đại học Santa Ana College là tiến sĩ giáo dục Erlinda J. Martinez cho biết: “Chúng tôi rất vui nhận được sự công nhận này. Chúng tôi phải tiếp tục chú tâm vào mục tiêu giúp tất cả sinh viên bất kể chủng tộc, giới tính, tuổi tác, có bị khuyết tật hay không, hay hoàn cảnh kinh tế gia đình ra sao đều được thành tựu. Tất cả sinh viên đều có cơ hội như nhau để lấy bằng cao đẳng, để chuẩn bị chuyển tiếp lên đại học hệ bốn năm, hoặc để hoàn tất chương trình học nghề nhằm chuẩn bị cho họ sẵn sàng tham gia vào lực lượng lao động.”

Sự xếp hạng là kết quả phân tích của tạp chí Community College Week dựa vào dữ kiện của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Vài nét về trường đại học Santa Ana College
Trường đại học Santa Ana College (SAC) tròn 100 tuổi vào năm 2015, hiện có khoảng 18 ngàn sinh viên mỗi học kỳ tại trụ sở chính tại Santa Ana. Trường đào tạo sinh viên để chuyển lên đại học hệ bốn năm, đào tạo lực lượng lao động đầy giá trị, và huấn luyện theo nhu cầu riêng của hãng xưởng hay ngành nghề. Ngoài ra, trường có 11 ngàn sinh viên học trường giáo dục tiếp nối “School of Continuing Education” đặt tại trung tâm Centennial Education Center. Được xếp hạng là một trong những trường cấp bằng cao đẳng hai năm cho sinh viên gốc Trung Nam Mỹ và gốc Á châu nhiều nhất, trường còn được biết đến trên toàn tiểu bang về các chương trình toàn diện đào tạo lực lượng lao động trong ngành y tá, lính chữa lửa, nhân viên công lực, và các nhân viên ngành y. Trường SAC là một trong hai trường đại học toàn diện trực thuộc Sở Giáo dục Hệ thống Đại học Cộng đồng Rancho Santiago. Muốn biết thêm chi tiết, hãy ghé vào www.sac.edu. Muốn biết thêm về việc kỷ niệm 100 năm thành lập trường đại học SAC, hãy ghé vào www.sac.edu/100.

Contact: Judy Iannaccone

Phone: (714) 480-7503

e-mail: